ชื่อผลงาน : บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จำกัด

รหัสฟิล์มอาคาร : B-4100,B-2050
สีฟิล์ม : ปรอทเทาดำ/ดำ

  • จุดประสงค์์ของงาน : ฟิล์มลดความร้อนและช่วยประหยัดพลังงาน
    และลดแสงแดดที่ส่องเข้ามาภายในและช่วยในการ
    ประหยัดพลังงานของระบบความเย็นให้มีความเย็น
    ที่ดียิ่งขึ้น
  • ปริมาณของงาน : 620 ตารางฟุต,136 ตารางฟุต
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :