ชื่อผลงาน : บจก. พรประเสริฐ อินเตอร์เทรด

รหัสฟิล์มอาคาร : ฺB-7807
สีฟิล์ม :

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อป้องกันความร้อน และช่วยประหยัดพลังงาน โดยคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานน้อยลง
  • ปริมาณของงาน : 287 ตรฟ.
  • มูลค่าของงาน : 46,063.50
  • อธิบายเพิ่มเติม :