ชื่อผลงาน : ซีเมนส์

รหัสฟิล์มอาคาร : B4100, B7907, B1110
สีฟิล์ม : ปรอทเทาดำ, ใส, ฟิล์มฝ้าขาว

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อลดความร้อนและความสวยงามของตัวอาคาร
  • ปริมาณของงาน : 476 ตรฟ.
  • มูลค่าของงาน : 66,090
  • อธิบายเพิ่มเติม :