ชื่อผลงาน : บริษัท อเมซอน คัลเลอร์ จำกัด

รหัสฟิล์มอาคาร : B4100, B1110
สีฟิล์ม : ปรอทเทาดำ, ฟิล์มฝ้าขาว

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อลดความร้อนและสวยงามของตัวอาคาร
  • ปริมาณของงาน : 508/ตรฟ.
  • มูลค่าของงาน : 47,381
  • อธิบายเพิ่มเติม :