ชื่อผลงาน : บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

รหัสฟิล์มอาคาร : B4100
สีฟิล์ม : ปรอทเทา/ดำ

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อใช้ในการลดความร้อนที่ถูกส่องมาจากดวงอาทิตย์ และประโยชน์ที่ได้รับมากกว่านั้นคือช่วยในการประหยัดพลังงาน ระบบความเย็นช่วยยืดอายุกรใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น และรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกแสงแดด ส่องมานั้นไม่เสียหายหรือช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
  • ปริมาณของงาน : 628 ตารางฟุต/SF
  • มูลค่าของงาน : 22,951.50 B
  • อธิบายเพิ่มเติม :