ชื่อผลงาน : บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์

รหัสฟิล์มอาคาร : B4220
สีฟิล์ม : ปรอทเขียว/ทอง

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อใช้ในการลดความร้อน และประหยัดพลังงาน ที่แสงส่องมาจากดวงอาทิตย์ เป็นการช่วยให้เครื่องปรับอากาศนั้นทำงานไม่หนักจนเกินไป และช่วยประหยัดพลังงาน
  • ปริมาณของงาน : 450 ตรฟSF
  • มูลค่าของงาน : 32,014.40 B
  • อธิบายเพิ่มเติม :