ชื่อผลงาน : ช่อง 7

รหัสฟิล์มอาคาร : B1110
สีฟิล์ม : ขาวฝ้า

  • จุดประสงค์์ของงาน : สำหรับงานตกแต่งภายใน ช่วยด้านความปลอดภัยและบดบังสายตาบางส่วน ซึ่งฟิล์มฝ้าจะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าสติ๊กเกอร์ฝ้า ซึ่งสติ๊กเกอร์จะยืดตัวตอนติดตั้งและจะหดตัวเมื่อเจอความร้อน
  • ปริมาณของงาน : 3,000 ตารางฟุต/SF
  • มูลค่าของงาน : 240,000 B
  • อธิบายเพิ่มเติม : ฟิล์มอาคาร รหัส B1110 เป็นสีขาวฝ้า นอกจากจะลดความร้อนแล้วยังเป็นฟิล์มที่ตกแต่งภายในด้วย