ชื่อผลงาน : บริษัท ไอ แอม กู๊ด/กู๊ด บาย เฮาส์ จำกัด

รหัสฟิล์มอาคาร : ฺB1200
สีฟิล์ม : ดำ 100%

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อใช้ในการลดความร้อน ของแสงที่ส่องผ่านเข้ามา และช่วยในการประหยัดพลังงาน และช่วยในการพรางตาจากบุคคลภายนอกไม่ให้เห็นภายในได้
  • ปริมาณของงาน : 361 ตารางฟุต/SF
  • มูลค่าของงาน : 30,901.60 B
  • อธิบายเพิ่มเติม :