ชื่อผลงาน : ลุมพินี 2 ปิ่นเกล้า

รหัสฟิล์มอาคาร : B4100
สีฟิล์ม : เทาดำ

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อใช้ในการลดความร้อนที่ส่องผ่านเข้ามา และช่วยประหยัดพลังงานของระบบแอร์ ช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นอีก และไม่ให้สิ่งของที่วางถูกแสงแดดนั้นเสียหายก่อนเวลา
  • ปริมาณของงาน : 375 ตารางฟุต/SF
  • มูลค่าของงาน : 28,087.50 B
  • อธิบายเพิ่มเติม :