ชื่อผลงาน : โรงหล่อเหล็กทรัพย์

รหัสฟิล์มอาคาร : ฺB4050
สีฟิล์ม : แบล็กซิลเวอร์

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อลดความร้อนที่เข้ามาภายใน
  • ปริมาณของงาน : 467 ตารางฟุต/SF
  • มูลค่าของงาน : 36,547.99 B
  • อธิบายเพิ่มเติม : แบล็กซิลเวอร์ เป็นฟิล์มวันเว ลักษณะของฟิล์มวันเวคือ ฟิล์มที่มีการสะท้อนแสงด้านเดียว