ชื่อผลงาน : บ้านคุณก้อย ซ.วัดเสมียนนารี

รหัสฟิล์มอาคาร : B7996 Nano V2
สีฟิล์ม : สีใส

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อต้องการใช้ในการลดความร้อน และช่วยในการประหยัดพลังงานของระบบทำความเย็น เพื่อไม่ให้เครื่องนั้นทำงานหนักเกินไป และช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่อง และเฟอร์นิเจอร์ที่แสงแดดนั้นไม่ทำลายก่อนเวลา
    อันควร
  • ปริมาณของงาน : 137 ตารางฟุต/SF
  • มูลค่าของงาน : 43,977 B
  • อธิบายเพิ่มเติม :