ชื่อผลงาน : บริษัท ซีจีเอส จำักัด

รหัสฟิล์มอาคาร : ฺB4100/B6625
สีฟิล์ม : เทาดำ/เทาดำนิรภัย

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อต้องการใช้ในการลดความร้อน และช่วยในการประหยัดพลังงาน เพื่อไม่ให้ในการทำงานของระบบความเย็นนั้น ทำงานหนักจนสภาพเครื่องนั้นเสื่อมก่อนกำหนด และช่วยรักษาสายตานั้น ไม่ให้แสบตา หรือเสี่ยงต่อการเป็นโรคของทางสายตา
  • ปริมาณของงาน : 775 ตารางฟุต/SF
  • มูลค่าของงาน : 75,017.70 B
  • อธิบายเพิ่มเติม :