ชื่อผลงาน : NOVOTEL HOTELS

รหัสฟิล์มอาคาร : ฺB4100
สีฟิล์ม : สีเทาควันบุหรี่

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อใช้ในการลดความร้อน และประหยัดพลังงาน ที่แสงส่องมาจากดวงอาทิตย์ เป็นการช่วยให้เครื่องปรับอากาศนั้นทำงานไม่หนักจนเกินไป และช่วยประหยัดพลังงาน
  • ปริมาณของงาน : 1,180 ตารางฟุต/SF
  • มูลค่าของงาน : 82,069 B
  • อธิบายเพิ่มเติม :