ชื่อผลงาน : รีสอร์ท อลีลา วิลล่า หมู่เกาะมัลดีฟ

รหัสฟิล์มอาคาร : sm-c 7080, sm-c 7090
สีฟิล์ม : สีเขียวใส

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อใช้ในการลดความร้อน จากแสงอาทิตย์ และช่วยในการประหยัดพลังงาน + อุณหภูมิภายในเย็น
  • ปริมาณของงาน : 25,000 sf/ตารางฟุต
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม : ฟิล์มกรองแสงลดความร้อนรุ่นที่ใช้สามารถลดรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต (UV) ได้มากถึง 99.99% ลดรังสีความร้อน (IR) ได้มากถึง 99% และลดความร้อนรวมจากแสงแดดได้สูงสุดถึง 96% ซึ่งนับได้ว่าเป็นฟิล์มกรองแสงลดความร้อนที่สามารถลดความร้อนได้สูงมากที่สุดในปัจจุบัน