ชื่อผลงาน : GEN-X

รหัสฟิล์มอาคาร : B-1110
สีฟิล์ม : ขาวขุ่น

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อต้องการความเป็นส่วนตัว และความสวยงามของภายในอาคาร และช่วยส่งเสริมในการทำงานให้มีสมาธิในการทำงานมากขึ้น รวมถึงห้องประชุมนั้นเพิ่มในความเป็นส่วนตัว และบรรยากาศภายในห้องให้เพิ่มความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น และยังสวยงามอีกด้วย
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม : Imagine จากความตั้งใจและพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง สมาร์ทเทคฟิล์มยังมีฟิล์มสำหรับตกแต่งภายในให้คุณได้สร้างสันความสวยงามตามจินตนาการ