ชื่อผลงาน : ลุมพินี วิลล์ ( ปิ่นเกล้า )

รหัสฟิล์มอาคาร : B-7803
สีฟิล์ม : B-7803

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อต้องการลดความร้อนของภายในห้องนอน และช่วยเพิ่มให้มีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญนั้นช่วยเป็นการประหยัดในเรื่องพลังงาน และค่าใช้จ่ายอีกด้วย
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม : Elegance เป็นฟิล์มที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง "Nano Technology" โดยใช้สารประกอบหลักในการผลิต คือ
    Indium-Tin-Oxide (ITO) ซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับสารที่ใช้ผลิตจอภาพ LCD ทำให้ SmartTec Elegance
    สามารถลดความร้อนได้สูงโดยไม่ต้องใช้โลหะหนักผสมจึงไม่สะท้อนแสงรบกวนผู้อื่น โดยมีให้เลือกทั้งรุ่นใสและรุ่นเข้ม