ชื่อผลงาน : สถาบันอานุวิทยา ( ศาลายา )

รหัสฟิล์มอาคาร : B-4050
สีฟิล์ม : B-4050

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อใช้ในการลดความร้อนที่ถูกส่องมาจากดวงอาทิตย์ และประโยชน์ที่ได้รับมากกว่านั้นคือช่วยในการประหยัดพลังงาน ระบบความเย็นช่วยยืดอายุกรใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น และรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกแสงแดด ส่องมานั้นไม่เสียหายหรือช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม : Premium หากจะหาฟิล์มเคลือบโลหะที่มีคุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นการลดความร้อนความคงทนหรือสีสันที่สวยงาม SmartTec
    Premium เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับผู้ที่กำลังหาฟิล์มลดความร้อนสูงในระดับราคาพอประมาณ