ชื่อผลงาน : คอนโด บ้านราชดำริ

รหัสฟิล์มอาคาร : B-7907
สีฟิล์ม : เขียว

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อต้องการใช้ในการลดความร้อน และช่วยในการประหยัดพลังงานของระบบทำความเย็น เพื่อไม่ให้เครื่องนั้นทำงานหนักเกินไป และช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่อง และเฟอร์นิเจอร์ที่แสงแดดนั้นไม่ทำลายก่อนเวลา
    อันควร
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม : Elegance เป็นฟิล์มที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง "Nano Technology" โดยใช้สารประกอบหลักในการผลิต คือ
    Indium-Tin-Oxide (ITO) ซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับสารที่ใช้ผลิตจอภาพ LCD ทำให้ SmartTec Elegance สามารถลดความร้อนได้สูงโดยไม่ต้องใช้โลหะหนักผสมจึงไม่สะท้อนแสงรบกวนผู้อื่น โดยมีให้เลือกทั้งรุ่นใสและรุ่นเข้ม