ชื่อผลงาน : โรงงาน แมนูแฟคตอริ่ง จก.

รหัสฟิล์มอาคาร : B-4180
สีฟิล์ม : เทาดำ

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อต้องการใช้ในการลดความร้อน และช่วยในการประหยัดพลังงาน เพื่อไม่ให้ในการทำงานของระบบความเย็นนั้น ทำงานหนักจนสภาพเครื่องนั้นเสื่อมก่อนกำหนด และช่วยรักษาสายตานั้น ไม่ให้แสบตา หรือเสี่ยงต่อการเป็นโรคของทางสายตา
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :