ชื่อผลงาน : โรงแรมสุโขทัย

รหัสฟิล์มอาคาร : B-1110
สีฟิล์ม : ขาวขุ่น

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้น และไม่ต้องการให้คนภายนอกนั้นมองเห็นเข้ามาภายในได้ชัดเจน แต่ยังสามารถให้แสงสว่างได้อยู่เหมือนเดิม สีของแสงแดดนั้น อาจจะนวลตามากขึ้น แสงไม่จ้าเหมือนเก่าเพราะตัวนี้เป็นสี ขาวขุ่น
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม : Imagine จากความตั้งใจและพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง สมาร์ทเทคฟิล์มยังมีฟิล์มสำหรับตกแต่งภายในให้คุณได้สร้างสันความสวยงามตามจินตนาการ