ชื่อผลงาน : ชาโตว์ อินทาวน์

รหัสฟิล์มอาคาร : B-4180
สีฟิล์ม : เทาดำ

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อใช้ในการลดความร้อนที่ส่องผ่านเข้ามา และช่วยประหยัดพลังงานของระบบแอร์ ช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นอีก และไม่ให้สิ่งของที่วางถูกแสงแดดนั้นเสียหายก่อนเวลา
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :