ชื่อผลงาน : บริษัท จีเนียส ลอว์ แอนด์ คอลเลคชั่น จก.

รหัสฟิล์มอาคาร : B-4100
สีฟิล์ม : เทาดำ

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อใช้ในการลดความร้อน และช่วยในการประหยัดพลังงาน ของระบบแอร์ และในห้องทำงานนั้นบางครั้ง แสงอาจเข้าหน้าจอคอมพิวเตอร์จึงทำให้การทำงาน นั้นปวดตามากขึ้น ซึ่งช่วยแสงนั้นลดลงมาได้ดีในระดับหนึ่ง สามรถทำงานได้ดีมากขึ้น
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :