ชื่อผลงาน : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสฟิล์มอาคาร : B-1110 ,B-2050, RL-05PG
สีฟิล์ม : ขาวขุ่น , ดำ , ฟ้า

  • จุดประสงค์์ของงาน : ในงานนี้ จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายสี และแต่ล่ะชนิด เพื่อในการเลือกใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น ความเป็นส่วนตัว , ลดความร้อน ,ลดแสง และช่วยในการประหยัดพลังงานอีกด้วย ไม่ให้ ระบบแอร์นั้น ทำงานหนักจนเกินไป ช่วยถนอมเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของใช้ภายในที่ถูกแดดนั้น ไม่เสียหายก่อนเวลา
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม : การทำงานฟิล์มแต่ล่ะรุ่น
    B-1110 ฟิล์มในตัวรุ่นนี้ เพื่อต้องการความเป็นส่วนตัว และสีให้ความสว่างในตัว ไม่มืดทึบจนเกินไป
    B-2050 ฟิล์มในตัวรุ่นนี้ เพื่อใช้ในการลดแสง ได้เป็นอย่างดี และช่วยลดความร้อนในส่วนหนึ่ง
    RL-05PG ฟิล์มในตัวรุ่นนี้ เพื่อใช้ในการลดความร้อน เพราะสีในตัวรุ่นนี้ ไม่เข้มมากนัก