ชื่อผลงาน : โรงแรม ราชประสงค์

รหัสฟิล์มอาคาร : SM-P 20 Silver
สีฟิล์ม : ฟ้า

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อใช้ในการลดความร้อน และประหยัดพลังงาน ที่แสงส่องมาจากดวงอาทิตย์ เป็นการช่วยให้เครื่องปรับอากาศนั้นทำงานไม่หนักจนเกินไป และช่วยประหยัดพลังงาน
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :