ชื่อผลงาน : Sweet Factory ( IMAGE MALL )

รหัสฟิล์มอาคาร : 7080 N
สีฟิล์ม : เขียวอ่อน

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อใช้ในการลดความร้อน จากแสงอาทิตย์ และช่วยในการประหยัดพลังงาน + ช่วยไม่ให้สินค้าภายในร้อนนั้น เสียหายก่อนอันควร สีไม่ซีดจางไป.
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :