ชื่อผลงาน : Coffee Berry ( IMAGE MALL )

รหัสฟิล์มอาคาร : SM-P 60Green
สีฟิล์ม : เขียวอ่อน

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อใช้ในการลดความร้อน ที่ส่องมาจากแสงแดด ช่วยในการประหยัดพลังงานได้และถนอมต่อสิ่งของภายในไม่ให้สีเฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ ต้องเสียหายก่อนอันควร.
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :