ชื่อผลงาน : Lumpini Ville รามคำแหง 26

รหัสฟิล์มอาคาร : SM-P 18Grey
สีฟิล์ม : เทาอ่อน

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อใช้ในการลดความร้อน ที่ส่องมาจากแสงอาทิตย์ และช่วยในการประหยัดพลังงาน +เพิ่มความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :