ชื่อผลงาน : L.P.3

รหัสฟิล์มอาคาร : SM-P10Grey
สีฟิล์ม : เทาดำ

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อต้องการลดความร้อนจากแสงแดดที่ส่องเข้ามา และช่วยในการประหยัดพลังงาน ช่วยให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :