ชื่อผลงาน : หมู่บ้าน ซื่อตรง ( นวมินทร์ )

รหัสฟิล์มอาคาร : SM-S 4HC
สีฟิล์ม : ใส Clear

  • จุดประสงค์์ของงาน : ติดตั้งฟิล์มนิรภัยตัวนี้ เพื่อป้องกันจากการโดนทุบ หรือ กระจกอาจแตกลงมาเป็นชิ้นเล็กๆ จนเกิดอันตรายได้ หรือป้องกันจากโจรกรรมได้ในระดับหนึ่ง
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :