ชื่อผลงาน : หมู่บ้าน Vista Park ( แจ้งวัฒนะ )

รหัสฟิล์มอาคาร : SM-P 18Grey
สีฟิล์ม : เทาดำ

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อต้องการลดความร้อนจากแสงแดดที่ส่องผ่านเข้ามา และใน ZONE ที่เป็นสกายไล้ท์นั้น รับแดดเต็มที่ จึงติดตั้งฟิล์มกรองแสงเพื่อลดความร้อนในส่วนนี้ เพื่อประหยัดพลังงานในขณะที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ไม่ให้ทำงานหนักเกินไป
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :