ชื่อผลงาน : MK สุกี้ Lotus สาขาหลักสี่

รหัสฟิล์มอาคาร : SM-S 4HC
สีฟิล์ม : ใส Clear

  • จุดประสงค์์ของงาน : ติดตั้งฟิล์มนิรภัยเพื่อ ป้องกันในการที่กระจกแตกจากการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ไม่ให้ร่วงหล่น หรือหลุดมาเป็นชิ้น จนเกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่ใกล้กระจกบานนั้นได้ สามรถรั้งกระจกให้อยู่ในสภาพที่ยังเป็นแผ่นอยู่ได้
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :