ชื่อผลงาน : หมู่บ้าน เดอะซิตี้ ( ปิ่นเกล้า )

รหัสฟิล์มอาคาร : Green Matte
สีฟิล์ม : สีเขียว

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อต้องการความเป็นส่วนตัว และไม่ต้องการให้คนภายนอกนั้น สามารถมองเห็นภายในห้องอาบน้ำ Bathroom ได้
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :