ชื่อผลงาน : Lotus Rama3

รหัสฟิล์มอาคาร : RC 20 BK
สีฟิล์ม : ดำ

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อลดความร้อนที่เข้ามาภายใน
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :