ชื่อผลงาน : ร้าน i Studio

รหัสฟิล์มอาคาร : SM-C 19Green
สีฟิล์ม : เขียว

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อใช้ในการลดความร้อน ของแสงที่ส่องผ่านเข้ามา และช่วยในการประหยัดพลังงาน และป้องกันไม่ให้สินค้าที่โดนแสงแดดถูกทำลาย หรือสีซีดลงไป.
  • ปริมาณของงาน : 325 sf.
  • มูลค่าของงาน : 48,000
  • อธิบายเพิ่มเติม :