ชื่อผลงาน : สนง. คอนโดฟูลเฮ้าส์

รหัสฟิล์มอาคาร : NC 20EA. / White Matte.
สีฟิล์ม : สีดำ. / สีขาว.

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อใช้ในการลดความร้อน ของแสงที่ส่องผ่านเข้ามา และช่วยในการประหยัดพลังงาน และพรางตาในการใช้ในห้องประชุม เพิ่มเป็นความส่วนตัวมากขึ้น.
  • ปริมาณของงาน : 1200
  • มูลค่าของงาน : 45,000
  • อธิบายเพิ่มเติม :