ชื่อผลงาน : หมู่บ้าน พลัส ซิตี้ปาร์ค

รหัสฟิล์มอาคาร : SM-C 65Green , SM-C 65Green 4 Mils.( Safety )Nano
สีฟิล์ม : เขียว

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อใช้ในการลดความร้อน ของแสงที่ส่องผ่านเข้ามา และช่วยในการประหยัดพลังงาน. และช่วยในการถูกโจรกรรมจากการทุบกระจกได้ในเบื้องต้น.
  • ปริมาณของงาน : 2mill-162sf. / 4mill- 278sf.
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม :