ชื่อผลงาน : จอมเทียน บีช

รหัสฟิล์มอาคาร : NC - 05 EA
สีฟิล์ม : สีดำ

  • จุดประสงค์์ของงาน : เพื่อใช้ในการลดความร้อน ของแสงที่ส่องผ่านเข้ามา และช่วยในการประหยัดพลังงาน.
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน : 14,800 บาท
  • อธิบายเพิ่มเติม :