ชื่อผลงาน : บริษัท ปรียะธุรกิจ จำกัด (ติดหอศิลป์ร่วมสมัย)

รหัสฟิล์มอาคาร : SM-C 7000 N
สีฟิล์ม : ฟิล์มนาโนเทคโนโลยี

  • จุดประสงค์์ของงาน : ลูกค้าต้องการฟิล์มที่ลดความร้อนได้สูงๆ โดยไม่ต้องใช้โลหะหนักผสมและไม่สะท้อนแสงรบกวนผู้อื่น พร้อมทั้งต้องการโชว์ภายใน มีความใสหรือแสงส่องผ่านได้เยอะ
  • ปริมาณของงาน :
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม : 1.หากลูกค้าต้องการรักษาความปลอดภัยจากเศษกระจกอย่างเดียวลูกค้าควรเลือกติดฟิล์มนิรภัย 2.หากลูกค้าต้องการรักษาความปลอดภัยจากเศษกระจกและลดความร้อนลูกค้าควรเลือกติดฟิล์มนิรภัยที่มีส่วนผสมของสารในการลดความร้อน 3.หากลูกค้าต้องการลดความร้อนอย่างเดียวควรเลือก Building Films โดยพิจารณาถึงระดับความเข้มของฟิล์มตามต้องการ โดยฟิล์มกันความร้อนสมาร์ทเทคไม่ใช่ฟิล์มย้อมสีจึงสามารถติดตั้งกับกระจกอาคาร, ที่พักตามต้องการ โดยฟิล์มกันความร้อนสมาร์ทเทคไม่ใช่ฟิล์มย้อมสีจึงสามารถติดตั้งกับกระจกอาคาร, ที่พักอาศํยได้เป็นอย่างดี หากเป็นโชว์รูมหรือสำนักงานที่ต้องการโชว์ภายในแต่ต้องการฟิล์มที่สามารถลดความร้อนได้สูงแต่ต้องมีความใสหรือแสงส่องผ่านได้เยอะ