ชื่อผลงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.ตราด

รหัสฟิล์มอาคาร : B-4100
สีฟิล์ม : ฟิล์มเคลือบโลหะ ผสมสีชา-เทา 80%

  • จุดประสงค์์ของงาน : ลูกค้าต้องการติดฟิล์มเพื่อลดความร้อนจากภายนอก และต้องการประหยัดพลังงาน
  • ปริมาณของงาน : 645 ตารางฟุต
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม : - Premium หากจะหาฟิล์มเคลือบโลหะที่มีคุณภาพสูง ไม่ว่าจะเป็นการลดความร้อนความคงทนหรือสีสันที่สวยงาม SmartTec Premium เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับผู้ที่กำลังหาฟิล์มลดความร้อนสูงในระดับราคาพอประมาณ