ชื่อผลงาน : บริษัท เดอะคาร์ม่า 1971 จำกัด

รหัสฟิล์มอาคาร : (SUNGARD) signature 60 (ST 60)
สีฟิล์ม : ฟิล์มซันการ์ด ซิกเนเจอร์ชนิดใส

  • จุดประสงค์์ของงาน : ลูกค้าต้องการติดฟิล์มเพื่อลดความร้อนจากภายนอก ไม่ต้องทึบแสงมาก แต่ลดความร้อนได้ดี
  • ปริมาณของงาน : 801 ตารางฟุต
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม : Platinum จากความตั้งใจที่จะให้มีฟิล์มลดความร้อนที่มีความทนทานเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของเมืองไทย SmartTec Platinum เป็นฟิล์มที่เคลือบอนุภาคโลหะชนิดพิเศษที่มีความคงทน-สวยงามและลดความร้อนได้สูงโดยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า 10 ปี ซึ่งถือว่าเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะสมาร์ทเทคฟิล์ม