ชื่อผลงาน : ธนาคารออมสิน (ถนน พหลโยธิน)

รหัสฟิล์มอาคาร : SM-P 50 GREEN, B-1110
สีฟิล์ม : ฟิล์มเคลือบโลหะผสมสีเขียว 40%, ฟิล์มตกแต่ง

  • จุดประสงค์์ของงาน : ลูกค้าต้องการฟิล์มที่เป็นลวดลายต่างๆ เพื่อความสวยงามรวมถึงประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่นการลดรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต หรือการสร้างความเป็นส่วนตัวและฟิล์มที่มีคุณสมบัติกันความร้อน
  • ปริมาณของงาน : 560 ตารางฟุต
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม : Building Films คือ การติดฟิล์มเพื่อลดความร้อนจากภายนอก เป็นการประหยัดพลังงานโดยตรง และมีประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับคือฟิล์มสามารถลดรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตหรือรังสียูวีได้กว่า 99% ซึ่งช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังและต้อกระจกชะลอการซีดจางของอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในอาคาร, ที่พักอาศัยสร้างความสวยงามภายนอกและไม่บดบังทัศนวิสัยในการมองจากภายใน สร้างความเป็นส่วนตัวลดแสงจ้าจากภายนอก ทำให้รู้สึกสบายสายตา