ชื่อผลงาน : บริษัท ปิยะศิริ จำกัด

รหัสฟิล์มอาคาร : SM-C 6095 TC N, B-2050, B-1110
สีฟิล์ม : ฟิล์มนาโนเทคโนโลยีชนิดใส, ฟิล์ม 80%, ฟิล์มตกแต่ง

  • จุดประสงค์์ของงาน : การติดฟิล์มเพื่อลดความร้อนจากภายนอก เป็นการประหยัดพลังงานโดยตรงและ ฟิล์มที่สามารถติดตั้งเป็นลวดลายต่างๆ เพื่อความสวยงามรวมถึงประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่นการลดรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต หรือการสร้างความเป็นส่วนตัว
  • ปริมาณของงาน : 3,917 ตารางฟุต
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม : (Building Films) คือ การติดฟิล์มเพื่อลดความร้อนจากภายนอก เป็นการประหยัดพลังงานโดยตรง และมีประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับคือ ฟิล์มสามารถลดรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตหรือรังสียูวีได้กว่า 99% ซึ่งช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังและต้อกระจก ชะลอการซีดจางของอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในอาคาร, ที่พักอาศัย สร้างความสวยงามภายนอกและไม่บดบังทัศนวิสัยในการมองจากภายใน สร้างความเป็นส่วนตัวลดแสงจ้าจากภายนอก ทำให้รู้สึกสบายสายตา