ชื่อผลงาน : บริษัท สุมิพล จำกัด

รหัสฟิล์มอาคาร : B-1110, SM-C 7080 SOL
สีฟิล์ม : ฟิล์มตกแต่งภายใน, ฟิล์มใสนาโนเทคโนโลยี

  • จุดประสงค์์ของงาน : ลูกค้าต้องการติดฟิล์มใสเพื่อลดความร้อนจากภายนอก และต้องการประหยัดพลังงาน, และฟิล์มตกแต่งภายใน
  • ปริมาณของงาน : 3,141 ตารางฟุต
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม : การป้องกันความร้อน, ประหยัดพลังงาน (Building Films) คือ การติดฟิล์มเพื่อลดความร้อนจากภายนอก เป็นการประหยัดพลังงานโดยตรง, ฟิล์มสามารถลดรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตหรือรังสียูวีได้กว่า 99% ซึ่งช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังและต้อกระจก ชะลอการซีดจางของอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในอาคาร ที่พักอาศัย สร้างความสวยงามภายนอกและไม่บดบังทัศนวิสัยในการมองจากภายใน สร้างความเป็นส่วนตัว ลดแสงจ้าจากภายนอก ทำให้รู้สึกสบายสายตา