ชื่อผลงาน : บริษัท วี พี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

รหัสฟิล์มอาคาร : B-2350
สีฟิล์ม : ฟิล์มกรองแสงสีไม่หลุดกันรอย 40% - 50%

  • จุดประสงค์์ของงาน : การติดฟิล์มเพื่อลดความร้อนจากภายนอก เป็นการประหยัดพลังงานโดยตรง
  • ปริมาณของงาน : 1,100 ตารางฟุต
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม : การป้องกันความร้อน, ประหยัดพลังงาน (Building Films) คือ การติดฟิล์มเพื่อลดความร้อนจากภายนอก เป็นการประหยัดพลังงานโดยตรง, ฟิล์มสามารถลดรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตหรือรังสียูวีได้กว่า 99% ซึ่งช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังและต้อกระจก ชะลอการซีดจางของอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในอาคาร ที่พักอาศัย สร้างความสวยงามภายนอกและไม่บดบังทัศนวิสัยในการมองจากภายใน สร้างความเป็นส่วนตัว ลดแสงจ้าจากภายนอก ทำให้รู้สึกสบายสายตา