ชื่อผลงาน : โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

รหัสฟิล์มอาคาร : B-4180, B-4220, B-1110, B-2050, SM-P 04BK
สีฟิล์ม : ฟิล์มเคลือบโลหะ ผสมสีชา-เทา 60%, ฟิล์มตกแต่งภายใน

  • จุดประสงค์์ของงาน : การป้องกันความร้อน, ประหยัดพลังงาน (Building Films) คือ การติดฟิล์มเพื่อลดความร้อนจากภายนอก เป็นการประหยัดพลังงานโดยตรง, ฟิล์มสามารถลดรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตหรือรังสียูวีได้กว่า 99% ซึ่งช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังและต้อกระจก ชะลอการซีดจางของอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในอาคาร ที่พักอาศัย สร้างความสวยงามภายนอกและไม่บดบังทัศนวิสัยในการมองจากภายใน สร้างความเป็นส่วนตัว ลดแสงจ้าจากภายนอก ทำให้รู้สึกสบายสายตา
  • ปริมาณของงาน : 7,980 ตารางฟุต
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม : การติดฟิล์มเพื่อการตกแต่ง (Decorative Film) ฟิล์มสามารถติดตั้งเป็นลวดลายต่างๆ เพื่อความสวยงามรวมถึงประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่นการลดรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต หรือการสร้างความเป็นส่วนตัว