ชื่อผลงาน : บริษัท โตโยต้า วิชั่น จำกัด (จังหวัดระยอง)

รหัสฟิล์มอาคาร : SM-C 7080 SOL N, B-4200
สีฟิล์ม : ฟิล์มนาโนเทคโนโลยี ITO ชนิดใส

  • จุดประสงค์์ของงาน : การติดฟิล์มเพื่อลดความร้อนจากภายนอก ชนิดใสและต้องการประหยัดพลังงานโดยตรง
  • ปริมาณของงาน : 10,027 ตารางฟุต
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม : -ฟิล์มสามารถลดรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตหรือรังสียูวีได้กว่า 99% ซึ่งช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังและต้อกระจก ชะลอการซีดจางของอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในอาคาร, ที่พักอาศัย สร้างความสวยงามภายนอกและไม่บดบังทัศนวิสัยในการมองจากภายใน สร้างความเป็นส่วนตัว ลดแสงจ้าจากภายนอก ทำให้รู้สึกสบายสายตา