ชื่อผลงาน : โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ

รหัสฟิล์มอาคาร : SM-C 4560 N, B-4180, B-1150
สีฟิล์ม : ฟิล์มนาโนเทคโนโลยี (คาร์บอน) 40%

  • จุดประสงค์์ของงาน : ลูกค้าต้องการติดฟิล์มเพื่อลดความร้อนและฟิล์มตกแต่ง
  • ปริมาณของงาน : 334 ตารางฟุต
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม : -ฟิล์มสามารถลดรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตหรือรังสียูวีได้กว่า 99% ซึ่งช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังและต้อกระจก ชะลอการซีดจางของอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในอาคาร, ที่พักอาศัย สร้างความสวยงามภายนอกและไม่บดบังทัศนวิสัยในการมองจากภายใน สร้างความเป็นส่วนตัว ลดแสงจ้าจากภายนอก ทำให้รู้สึกสบายสายตา