ชื่อผลงาน : คุณเชิดชัย นิ่มนวลกุล (ลูกค้าบ้าน)

รหัสฟิล์มอาคาร : SMARTTEC SM-C 5099 N
สีฟิล์ม : ฟิล์มนาโนเทคโนโลยี ชนิดใส

  • จุดประสงค์์ของงาน : ลูกค้าต้องการติดฟิล์มชนิดใสเพื่อลดความร้อนจากภายนอก และสามารถลดความร้อนจากแสงแดดได้สูงที่สุด
  • ปริมาณของงาน : 271 ตารางฟุต
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม : -ฟิล์มสามารถลดรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตหรือรังสียูวีได้กว่า 99% ซึ่งช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังและต้อกระจก ชะลอการซีดจางของอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในอาคาร, ที่พักอาศัย สร้างความสวยงามภายนอกและไม่บดบังทัศนวิสัยในการมองจากภายใน สร้างความเป็นส่วนตัว ลดแสงจ้าจากภายนอก ทำให้รู้สึกสบายสายตา