ชื่อผลงาน : คุณณชญาดา ชูชัยศรี (ลูกค้าบ้าน)

รหัสฟิล์มอาคาร : SMARTTEC SM-C 1860 N
สีฟิล์ม : ฟิล์มนาโนเทคโนโลยี (คาร์บอน) 60%

  • จุดประสงค์์ของงาน : ลูกค้าต้องการฟิล์มใส แต่กันความร้อนได้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากภายนอกและเป็นการประหยัดพลังงาน
  • ปริมาณของงาน : 1,603 ตารางฟุต
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม : -ฟิล์มสามารถลดรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตหรือรังสียูวีได้กว่า 99% ซึ่งช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังและต้อกระจก ชะลอการซีดจางของอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในอาคาร, ที่พักอาศัย สร้างความสวยงามภายนอกและไม่บดบังทัศนวิสัยในการมองจากภายใน สร้างความเป็นส่วนตัว ลดแสงจ้าจากภายนอก ทำให้รู้สึกสบายสายตา