ชื่อผลงาน : บริษัทเอส เอฟ ดีเวลอปเม้น จำกัด (เมกาบางนา)

รหัสฟิล์มอาคาร : SMP 20 PL , R GBL 10, Sticker
สีฟิล์ม :

  • จุดประสงค์์ของงาน : - ติดฟิล์มเพื่อลดความร้อนจากภายนอก
    - ชะลอการซีดจางของอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในอาคาร, ที่พักอาศัย
    - เพื่อความสวยงามรวมถึงประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่นการลดรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต หรือการสร้างความเป็นส่วนตัว
  • ปริมาณของงาน : 14,122 ตารางฟุต
  • มูลค่าของงาน :
  • อธิบายเพิ่มเติม : "สมาร์ทเทคฟิล์ม ความคุ้มค่าที่คุณพิสูจน์ได้"